[hoofdpagina]

Jaarverslag 2007

De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek en een podium te vormen voor aankomende auteurs, voornamelijk gebruik makend van de mogelijkheden van internet.
In 2007 deden we dat in het bijzonder via:
MEANDER EN MEANDERMAGAZINE
meander.italics.net en meandermagazine.net
* In de rubriek 'Dichters' worden talentvolle dichters voorgesteld aan de lezers. Elk door middel van een interview en enkele gedichten. Er waren 40 afleveringen in 2007, met o.a. Eric van Loo, Hedwig Selles en Geralt Wolterbeek.
* Ook de nieuwe, maandelijkse, rubriek 'De Dichter' omvat in elke aflevering een interview en gedichten. In deze rubriek staan dichters centraal die al bekendheid genieten. In 2007 waren dat o.a. Victor Vroomkoning, Maria Barnas en Wiel Kusters.
* De rubriek 'WereldpoŽzie' besteedt aandacht aan de niet-Nederlandstalige poŽzie. Er waren 19 afleveringen in 2007, met ondere andere een aflevering rondom de Poolse dichteres Ewa Lipska, de Duitse dichter Reiner Kunze en de IJslandse dichteres Gerdur Kristny.
* Meander publiceerde 18 langere interviews in 2007. Sander de Vaan interviewde o.a. Rutger Kopland, Henny Vrienten, Peter Winnen en Gerrit Komrij.
* Er werden 76 poŽziebundels gerecenseerd in 2007. Voor het contact met uitgeverijen werd een speciale postbus geopend.
* Meander besteedde ook aandacht aan proza en dat vooral in twaalf afleveringen van de rubriek 'Schrijvers'. Onder andere Atte Jongstra, Annemiek Schrijver en Wouter Godijn stonden centraal via een interview en een verhaal of romanfragment van hun hand.
* De rubriek 'Kort' bevatte korte artikeltjes in weblogstijl.
* De ruim 5000 abonnees op het per e-mail verspreide Meandermagazine werden ook in 2007 tweewekelijks op de hoogte gehouden van de nieuwste artikelen, interviews, verhalen, gedichten, enzovoort op de site van Meander. In Meandermagazine staat ook een rubriek met poŽzienieuws.

De kosten werden gedekt door advertenties en donaties.


MEANDER KLASSIEKERS
klassiekegedichten.net
Meander Klassiekers wil een overzicht bieden van het beste werk van de bekendste Nederlandse en Vlaamse dichters van na 1880. Dit wordt gedaan aan de hand van besprekingen van telkens ťťn gedicht. Elke vier weken wordt een bespreking aan de site klassiekegedichten.net toegevoegd. Die bespreking wordt per e-mail verstuurd aan ongeveer 2175 belangstellenden die zich hiervoor hebben aangemeld.


MEANDER DICHTERSPRIJS
In 2007 werd de eerste Meander Dichtersprijs georganiseerd. Uit alle beginnende dichters die in 2006 en 2007 waren gepresenteerd kozen een aantal medewerkers van Meander de zes beste. Vervolgens kozen de lezers van Meander Magazine en de donateurs van de Stichting Literatuursite Meander daaruit via een online stemming de allerbeste. In januari 2008 werd de winnaar bekend gemaakt. Het was de 18-jarige Vicky Francken uit Boxmeer. Zij kreeg een prijs van 175 euro. Alle zes genomineerden kregen een boekenbon van 25 euro.


MEDEWERKERS
Aan Meander werken alleen onbetaalde vrijwilligers mee. Zoveel als mogelijk worden de door hen voor Meander gemaakte kosten vergoed. Er is een eindredactie, die bestaat uit medewerkers die de eindverantwoording hebben voor alle teksten en ervoor zorgen dat de tweewekelijkse e-mailkrant in elkaar wordt gezet en wordt verstuurd. Ook zorgen zij voor het bijhouden van de site. De techniek van de site en de e-mailkrant vallen ook onder de verantwoording van de eindredactie.
Daarnaast bepaalt de eindredactie het algemene beleid van Meander, waar nodig in overleg met het stichtingsbestuur.
Naast de eindredactie is er een groep van ongeveer vijf vaste medewerkers die de rubriek 'Dichters' samenstelt, en een ongeveer even grote groep die de rubriek 'Proza' verzorgt, een vaste medewerker die zorgt voor de rubriek 'De Dichter' en een vaste medewerker die de nieuwsrubriek verzorgt.
Naast deze eindredacteuren en vaste medewerkers zijn er ongeveer zeven recensenten, waarvan een deel ook aan andere onderdelen van Meander meewerkt.


SAMENWERKING
Meander sprak in 2007 een samenwerking af met poŽziepodium 'Ongehoord' in Rotterdam. Op de vijf zondagen dat zij in 2008 een podium organiseren zal telkens een door Meander uitgekozen dichter optreden.
Op de eerste zondag was dat Vicky Francken, die meteen de door haar gewonnen Meander Dichtersprijs in ontvangst kon nemen.


KOSTEN EN DEKKING
De kosten werden gedekt door advertenties en donaties.
Boekhandel 'Het Verboden Rijk' uit Roosendaal sponsorde Meander door middel van boekenbonnen en Webhostingbedrijf Solidhost uit Rotterdam, die de site van Meander huisvest, gaf Meander een korting op de rekening.


STICHTING
Het stichtingsbestuur stelde een beleidsplan op voor de periode 2007 tot en met 2010. Op 31-12-2007 trad Yves Joris af als bestuurslid. Hij werd per 1-1-2008 opgevolgd door David Troch.