[hoofdpagina]

Jaarverslag 2006

De Stichting Literatuursite Meander geeft financiële ondersteuning aan de website en de e-mailpublicaties van Meander. Het tweewekelijkse per e-mail verstuurde Meander Magazine heeft ruim 5000 abonnees en is daarmee het grootste literaire tijdschrift in Nederland en België. Met de uitgave Klassiekers worden bijna 2000 abonnees bereikt. Genoemde uitgaven zijn gratis.

MAGAZINE
In 2006 werden in Meander Magazine 127 gedichten en 11 verhalen van lezers gepubliceerd. Deze werden geselecteerd uit 1109 gedichten en 157 verhalen die binnenkwamen als kopij.

Er waren 19 afleveringen van de rubriek Dichters (met in totaal 78 gedichten) Hierin kwamen onder andere Ruth Lasters, Onno Kosters en Lies Van Gasse aan het woord.

In de nieuwe rubriek Wereldpoëzie werd in 2006 de poëzie van Williams Carlos Williams, Jacques Prévert, Benjamín Valdivia, Teresa Núñez en Tomas Tranströmer belicht

In de rubriek Schrijvers werden verhalen van enkele 'gevestigde' schrijvers gepubliceerd.
Meander publiceerde negen grote interviews, waaronder interviews met Jana Beranová, Kees Van Kooten en Henk Spaan.

Er werden 92 boeken besproken, voor het merendeel dichtbundels. Er verschenen verder tien artikelen over literaire onderwerpen; vijf essays in de serie 'lees maar' en 57 items in de rubriek Kort. In iedere aflevering van Meander Magazine was een rubriek met literair nieuws.

Op meander.italics.net staan overzichten van de gedichten, verhalen, recensies, interviews en andere rubrieken.

EXTRA
Op meander.italics.net/extra zijn enkele specials te vinden. In samenwerking met fotografe Keke Keukelaar presenteert Meander een serie opmerkelijke schrijversportretten. De foto's werden nu eens niet in een studio, werkkamer of idyllische omgeving gemaakt, maar op het toilet. Ronald Jonkers bakte trommelsvol met lekkers in een soort adventskalender:."Het gaat niet om de smaak of om de exacte beschrijving, maar om het snoeperige gevoel dat bij het lezen wordt opgewekt. Het is een vorm van écriture automatique". Tevens staan hier de resultaten van de Meander Enquête 2006 en de antwoorden op de vraag waarom publicisten in Meander eigenlijk schreven.

Door de jaren heen hebben veel dichters hun gedicht dat in Meander werd gepubliceerd voorgedragen, meestal via de telefoon. De geluidsopnamen van de laatste vijf jaar zijn te vinden op audio.italics.net Daar zijn ook de gedichten te vinden die zijn voorgelezen in het radioprogramma Glimworm van Urgent fm te Gent en door Meander zijn uitgekozen

SITE
De site van Meander is zowel een archief van het tijdschrift als een plek waar vrijwel alle teksten die we in de loop der jaren hebben gepubliceerd op verschillende manieren zijn terug te vinden. Zie meandermagazine.net en meander.italics.net

Teksten die maar deels in de krant staan, zijn hier in hun geheel te vinden.
Daarnaast biedt auteurs.italics.net een per auteur geordend overzicht van alle teksten, naast informatie over de auteurs welke zij zelf up-to-date kunnen houden.

WEDSTRIJD
Dit jaar organiseerde Meander geen wedstrijden.

KLASSIEKERS
Een andere activiteit die door de stichting wordt gesteund is de Meander Klassiekers.
Meander Klassiekers wil een overzicht bieden van het beste werk van de bekendste Nederlandse en Vlaamse dichters van na 1880. Dit wordt gedaan aan de hand van besprekingen van telkens één gedicht. Elke vier weken wordt een bespreking aan de site klassiekegedichten.net toegevoegd. Die bespreking wordt per e-mail verstuurd aan ruim 2000 belangstellenden die zich hiervoor hebben aangemeld

MEDEWERKERS
Alle medewerkers van Meander verrichten hun werk onbetaald. Hooguit worden aantoonbaar voor Meander gemaakte kosten vergoed. Er is een eindredactie, die bestaat uit medewerkers die de eindverantwoording hebben voor alle teksten en ervoor zorgen dat de tweewekelijkse e-mailkrant in elkaar wordt gezet en wordt verstuurd. Ook zorgen zij voor het bijhouden van de site. Ook de techniek van de site en de e-mailkrant valt onder de verantwoording van de eindredactie. Een poëzieredactie, bestaande uit ongeveer vijf vaste medewerkers, beoordeelt de binnenkomende gedichten op kwaliteit. Een prozaredactie van vier vaste medewerkers doet hetzelfde met de binnengekomen verhalen. Naast deze eindredacteuren en vaste medewerkers zijn er ongeveer twaalf recensenten.

KOSTEN EN DEKKING
De kosten werden gedekt door advertenties en donaties.