[hoofdpagina]

Jaarverslag 2005

De literaire internetsite Meander vierde in het najaar van 2005 het tienjarig bestaan.
In het voorjaar van 2005 werd de Stichting Literatuursite Meander opgericht om Meander financieel te ondersteunen.
De belangrijkste activiteiten van Meander zijn een website en een per e-mail verstuurd gratis literair tijdschrift.


INHOUD
Meander publiceerde in 2005 ruim 140 gedichten. Deze werden geselecteerd uit 1145 gedichten die binnenkwamen als kopij.
In de rubriek recensies werden 140 boeken besproken, voor het merendeel dichtbundels.
In de rubriek proza werden 22 verhalen gepubliceerd.
In 2005 werden in Meander 17 artikelen over een literair onderwerp gepubliceerd.
Meander publiceerde elf interviews, waaronder interviews met Steven Membrecht, Elly de Waard en Erik Jan Harmens.
In bovengenoemde rubrieken stonden eind 2005 ongeveer 900 gedichten, 120 verhalen, 100 artikelen en 40 interviews. Daarnaast zijn er elders op de site nog veel meer gedichten en verhalen te vinden uit de eerste vijf jaren van Meander.
De rubriek 'Mals groen' op de site presenteert zowat elke maand een nog onbekende, meestal jonge, dichter met veel talent. Hetzelfde, maar dan anders, doet de rubriek 'Podium', waar de nadruk ligt op vernieuwende dichters en waar de dichter die centraal staat bepaalt wie de volgende keer de aandacht zal krijgen.
Door de jaren heen hebben veel dichters hun gedicht dat in Meander werd gepubliceerd voorgedragen, meestal via de telefoon. De geluidsopnamen van ongeveer de laatste vijf jaar zijn allemaal te vinden op audio.italics.net
Daar zijn ook de gedichten te vinden die zijn voorgelezen in het radioprogramma Glimworm van Urgent fm te Gent en door Meander zijn uitgekozen.

TIJDSCHRIFT
Meander geeft een gratis literair tijdschift uit dat in 2005 elke twee weken aan ruim 5000 abonnees werd verstuurd.
Naast bovengenoemde rubrieken bevat iedere aflevering ook een nieuwsrubriek met literair nieuws.

SITE
De site van Meander is zowel een archief van het tijdschrift (meandermagazine.net) als een plek (meander.italics.net) waar vrijwel alle teksten die we in de loop der jaren hebben gepubliceerd op verschillende manieren zijn terug te vinden. Teksten die maar deels in de krant staan, zijn hier in hun geheel te vinden.
Daarnaast biedt auteurs.italics.net een per auteur geordend overzicht van alle teksten, naast informatie over de auteurs welke zij zelf up-to-date kunnen houden.

WEDSTRIJD
Begin 2005 organiseerde Meander een gedichtenwedstrijd voor jongeren van 16 tot en met 29 jaar. Zie meanderwedstrijd.info.
Er waren 250 deelnemers, waaruit een aantal medewerkers van Meander de tien besten kozen. Deze tien deelnemers deden elk met drie gedichten mee aan de tweede ronde. Een jury, bestaande uit Erik Jan Harmens, Ivo van Strijtem, Vrouwkje Tuinman en Mirjam Delen (de winnares van de wedstrijd van 2004) wees Sander Meij aan als de winnaar. De tweede en derde prijs waren voor respectievelijk Valerie Tack en Daniëlle Bakhuis. De winnaar kreeg een geheel aan hem gewijde aflevering van de e-mailkrant en 125 euro aan boekenbonnen. Daarnaast kreeg hij van Meander de technische mogelijkheden voor een eigen website en enkele door sponsors beschikbaar gestelde prijzen. Ook voor de tweede- en derdeprijswinnaar waren er boekenbonnen en enkele andere prijzen.
De sponsors voor de prijzen waren: Stichting Plint, Uitgeverij Holland (de Windroos-reeks) en www.literatuurlinks.net
Daarnaast organiseerde Meander een gedichtenwedstrijd met als doel het plaatsen van een gedicht op openbare Daltonschool 'De Meander' in Nieuwegein (Nederland). De winnares was Anna Bouyeure.

BUNDEL
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan stelde Meander een dichtbundel samen met een keuze uit de gedichten die de laatste paar jaar in Meander zijn gepubliceerd. De bundel werd uitgegeven door Stichting de Opwenteling in Eindhoven. Omdat het uitgeven van boeken geen doel van de stichting is werd ernaar gestreefd de uitgave voor Meander kostenneutraal te houden.

KLASSIEKERS
Een andere activiteit die door de stichting wordt gesteund is de Meander Klassiekers.
Meander Klassiekers wil een overzicht bieden van het beste werk van de bekendste Nederlandse en Vlaamse dichters van na 1880. Dit wordt gedaan aan de hand van besprekingen van telkens één gedicht. Elke vier weken wordt een bespreking aan de site (klassiekegedichten.net) toegevoegd.Die bespreking wordt per e-mail verstuurd aan ruim 1400 belangstellenden die zich hiervoor hebben aangemeld.

MEDEWERKERS
Alle medewerkers van Meander verrichten hun werk onbetaald. Hooguit worden aantoonbaar voor Meander gemaakte kosten vergoed.
Er is een eindredactie, die bestaat uit medewerkers die de eindverantwoording hebben voor alle teksten en ervoor zorgen dat de tweewekelijkse e-mailkrant in elkaar wordt gezet en wordt verstuurd. Ook zorgen zij voor het bijhouden van de site. Ook de techniek van de site en de e-mailkrant valt onder de verantwoording van de eindredactie.
Een poëzieredactie, bestaande uit ongeveer vijf vaste medewerkers, beoordeelt de binnenkomende gedichten op kwaliteit. Een prozaredactie van vier vaste medewerkers doet hetzelfde met de binnengekomen verhalen.
Naast deze eindredacteuren en vaste medewerkers zijn er ongeveer twaalf recensenten.

STAGE
In de periode 4 oktober 2005 t/m 26 februari 2006 liep Simon Korthout stage bij Meander.
De in het vijfde leerjaar van zijn studie aan Universiteit van Tilburg in de richting Cultuur & Letteren verplichte stage bracht hij door als een van de eindredacteuren van Meander. Hij schreef enkele recensies, had een interview met de dichter Philip Hoorne en hield een uitgebreide enquête onder de lezers van Meander, degenen die in Meander publiceren en de medewerkers van Meander.

KOSTEN EN DEKKING
De kosten werden gedekt door advertenties en donaties.