terug naar aanmeldformulier

Aftrekken van de belasting


De Stichting Literatuursite Meander is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). En daarbij ook nog als een culturele ANBI.

Dat betekent dat particulieren die onder de Nederlandse belastingwet vallen het bedrag dat zij aan onze stichting doneren onder bepaalde voorwaarden van de belasting kunnen aftrekken. Omdat onze stichting een culturele ANBI is mag die aftrek zelfs nog wat hoger zijn.

Doet u een gift aan een of meer culturele ANBI's? Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250.
De drempel voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen. Dit maximaal aftrekbare bedrag wordt vanaf 2012 verhoogd met het bedrag van de verhoging voor giften aan culturele ANBI's, met een maximum van € 1.250.
(Wijzingingen in de wetgeving voorbehouden. Aan het bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. Zie vooral ook: www.belastingdienst.nl/giften).

Helaas vallen Vlaamse goedgevenden buiten deze regeling. Op dit punt is de eenwording van Europa nog niet ver genoeg gevorderd.