Stichting Literatuursite Meander


Hieronder het financieel overzicht van 2016 voor de Stichting Literatuursite Meander. Bedragen zijn in euro's.


Balans 2016

Balans per 1 januari 2016
 
Saldo betaalrekening ING         258,37  
Reservering spaarrekening         4692,91  
Saldo Paypal         18,97  
Saldo Mollie         14,46  
Saldo 3VCard         13,23  
  ---------  
Totaal 4997,94    (a)


Balans per 31 december 2016
 
Saldo betaalrekening ING         871,26  
Reservering spaarrekening         4717,91  
Postzegels         35,00  
Meanderprijs 2017 - 350,00  
  ---------  
Totaal 5274,17    (b)

 
Balansresultaat 276,23    (b)-(a)

 


Inkomsten en uitgaven in 2016
 

 
Inkomsten  
Donaties vast 1613,59  
Donaties los 593,50  
Advertenties 55,00  
Diverse baten en rente 25,00  
  ---------  
Totale inkomsten 2287.09    (c)

 
Uitgaven  
Kosten website 680,50  
Kosten betalingsverkeer 171,91  
Telefoon en portokosten 308,66  
Internetkosten 360,00  
Wedstrijden 350,00  
PR 59,00  
Kantoorkosten 45,93  
Reis- en vergaderkosten 2,99  
Diverse kosten 31,87  
  ---------  
Totale uitgaven 2010,86    (d)

 
Resultaat 276,23    (c)-(d) = (b)- (a)