Stichting Literatuursite MeanderDe Stichting Literatuursite Meander is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Op deze pagina vindt u informatie over onze organisatie.


RSIN of fiscaalnummer
8149.81.768

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
24377786

Postadres
Boerenhoek 100
3191 TD Hoogvliet
Nederland

E-mailadres
info [at] meanderstichting [dot] info

Bankrekening
NL29 INGB 0004 4514 10 t.n.v. Stichting Literatuursite Meander, Hoogvliet

Doelstelling
Het doel van de Stichting Literatuursite Meander is: literatuur onder de aandacht brengen van een breed publiek en een podium vormen voor aankomende auteurs, voornamelijk gebruik makend van de mogelijkheden van internet.

Beleidsplan
De activiteiten van de Stichting Literatuursite Meander zullen zich blijven concentreren rondom de website Meander en het via e-mail verspreide Meander Magazine. Daarnaast worden ook per e-mail de 'Meander Klassiekers' verspreid en de site van die Klassiekers bijgewerkt. Incidenteel kan de stichting zich ook bezig houden met het (mede) uitgeven van literaire publicaties op papier of het (mede) organiseren van andere literaire activiteiten. Deze activiteiten dienen - gezien de beperkte middelen - zoveel mogelijk kostenneutraal te zijn.
Zie het beleidsplan 2018-2020.

Bestuur
Voorzitter - Alja Spaan
Secretaris en penningmeester - Rob de Vos
Edith de Gilde
Wout Joling

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de stichting en medewerkers aan de door de stichting georganiseerde activiteiten kunnen een vergoeding krijgen voor de door hen gemaakte kosten als die samenhangen met de activiteiten van de stichting en als daarover vooraf afspraken zijn gemaakt met het stichtingsbestuur.

Recente activiteiten
Zie het meest recente jaarverslag.

Financiën
Zie het meest recente financiele overzicht.