Stichting Literatuursite MeanderDoel

Het doel van de Stichting Literatuursite Meander is: literatuur onder de aandacht brengen van een breed publiek en een podium vormen voor aankomende auteurs, voornamelijk gebruik makend van de mogelijkheden van internet.


De Stichting Literatuursite Meander is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Hier vindt u daar alle informatie over.


Middelen

De stichting tracht haar doel te bereiken door een internetsite, e-mailpublicaties en andere (voornamelijk) digitale publicatiemogelijkheden.


Activiteiten

De activiteiten van de stichting zijn geconcentreerd rondom:

Bestuur


Jaarverslag en Beleidsplan

Zie onze informatiepagina.

 

Steun

U kunt de stichting steunen door donateur te worden of door een bijdrage over te maken.
Lees hoe dat kan.


Contact

Stuur een mail aan: of bel: 06-45033783 (Rob de Vos).


Verdere gegevens